Zberné suroviny P+K

Zberné suroviny P + K, s.r.o. sú jednou z najvýznamnejších firiem pôsobiacich na území západného Slovenska, ktoré sa zaoberajú nakladaním s kovovými odpadmi. Výkup železa P + K, s.r.o. má svoje zberné dvory v Bratislave, Pezinku a Šenkviciach.

Firma pôsobí v oblasti výkupu, triedenia a spracovania druhotných surovín. Zabezpečujeme zber, úpravu, prepravu a manipuláciu s kovovým šrotom ku konečnému zákazníkovi. Na našich prevádzkach vykupujeme železo, železný šrot, farebné kovy, hliník, meď, olovo, plech, káble, ale aj vyradené elektromotory a bielu techniku. Okrem toho poskytujeme prenájom kontajnerov, demontáže a demolačné práce, rozpaľovanie veľkých celkov, predaj plynov firiem Messer Tatragas a Probugas. Po dohode vieme pristaviť kontajnery priamo k vám a prostredníctvom vlastných nákladných áut zabezpečiť odvoz kovového odpadu od vás.

Kovošrot P + K, s.r.o. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou a stabilným postavením na trhu. Vznikla 17.4.2001 transformáciou zo súkromnej firmy Peško Emil, Klamo Ľuboš P + K združenie, ktorá vedie podnikateľské aktivity v Bratislave už od roku 1995.

Spoločnosť sa dynamicky rozrástla a dnes patrí k popredným firmám na poli recyklácie druhotných surovín na Slovensku, ktorá zamestnáva niekoľko desiatok zamestnancov. Stratégia spracovania kovového šrotu spočíva v dlhoročných skúsenostiach, pracovnom nasadení a zavádzaní moderných poznatkov a technológii do praxe. P + K, s.r.o. je držiteľom certifikátu TUV – STN EN ISO 9001 : 2009.

Podnik berie do úvahy prísne ekologické predpisy, dôsledne ich dodržiava a svojou činnosťou sa snaží napomáhať k zlepšeniu životného prostredia.

Naším cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, ktoré vedú k obojstrannej spokojnosti a dlhodobej spolupráci.